Staatsblad 1819 Nomor 6

Eenige Voorzieningen Daarstellende Nopens En In Verband Met De Bij Besluit Van Den 7den November 1817 (staatsblad Nomor55), Gemaakte Bepalingen Omtrent Het Koffijstelsel.

Staatsblad 1819 Nomor 5

Waarbij, Met Referte Aan Het Besluit Van Den 9den Maart 1818, Nomor1, (staatsblad Nomor14) Provisinele Bepalingen Nopens Den Aanslag En Invordering Der Landrenten Worden Vastgesteld.

Staatsblad 1819 Nomor 4

Houdende Bepalingen Nopens De Beheering Der Pakhuizen.

Staatsblad 1819 Nomor 3

Houdende Bepalingen Van Den Prijs, Welke Door De Huurders Der Keffijtuinen, Gedurende Het Jaar 1819, Kan Betaald Worden, In Stede Der Wegens Huur Verschutdigde Koffij En Tot Welken Insgelijks Koffij Aan Het Gouvernement Kan Worden Geleverd.

Staatsblad 1819 Nomor 2

Bij Ampliatie Van Het Besluit Van Den 17den Julij 1818, Nomor18, Betrekkelijk De Vestiging Van Het Koffijstelsel, Eenige Maatregelen Daarstellende Tegen Het Ter Sluik Uitvoeren Van Koffij Ter Residentie Passarouang.

Staatsblad 1819 Nomor 1

Houdende: Ten Eerste, Cenige Bepalingen Nopens Het Koffijstelsel In Die Residentien, Waar Hetzelve Geheellijk Onder De Administratie Van Den Lande Genomen Is, Of Waar De Koffij, Door Den Planter En Grondeigenaar, Aan Den Lande Maetgeleverd Worden. Ten We