Staatsblad 1831 Nomor 59

Bepalingen Omtrent Het Te Regtstaan Van Regenten En Inlandsche Grooten In Het Gouvernement Makasser.

Staatsblad 1831 Nomor 58

Bewijzen Van Oorsprong Voor De In Indie Voortgebragte En Naar Nederland Uitgevoerd Wordende Suikers.

Staatsblad 1831 Nomor 57

Bepalingen Aangaande Het Toezigt En De Uitbetaling Van Werken Der Genie.

Staatsblad 1831 Nomor 56

Algemeen Reglement Van Administratie Voor De Landmagt In Nederlandsh Indie.

Staatsblad 1831 Nomor 55

Provisionele Opheffing Van Het Consumtieregt Op Den Tabak, En De Ruwe Katoen Te padang, Enz.

Staatsblad 1831 Nomor 54

Vendusalaris Van Geveild Worden De Actien Der Javache Bank.

Staatsblad 1831 Nomor 52

Pakhuishuur Van Buskruid Of Amunitie Te Samarang.