Staatsblad 1842 Nomor 56

Alteratie Der Bepalingen Op De Het Berekenen Der Pensioenan Van Weduwen Van Civiele Ambtenaren

Staatsblad 1842 Nomor 55

Kultuur Procento’s Voor De Adsistent Residenten En Ambtenaren Bij De Landelijke Finkomsten En Kultures

Staatsblad 1842 Nomor 54

Berekening Van Het Salaris, Op Bij De Vendukantoren Verkocht Wordende Nationale Effecten Of Lands Schuldbrieven, Alsmede Van Actien In Alle Door Het Gouvernement Erkende Naamlooze Maatschappijen

Staatsblad 1842 Nomor 53

Ampliatie Van De Bepaling Van Het Tafelgeld, Voor Over Zee, Rezende Officieren En Militaire Ambtenaren

Staatsblad 1842 Nomor 52

Deelgenootschap Aan Het Civiel Weduwen-fonds Van Verlofgangers, Zonder Genot Van Verlofstractement

Staatsblad 1842 Nomor 51

Bepalingen Op Den Vervoer Van Houtwerken Uit De Bosschen Naar ‘s Lands Stapelplaatsen

Staatsblad 1842 Nomor 50

Bepaling Omtrent Het Wegen Bij ‘s Lands Pakhuizen Van Suiker Geleverd Door Fabriekanten, Op Met Het Gouvernement Geslotene Contracten

Staatsblad 1842 Nomor 49

Alteratie Der Bepalingen Op De Afgifte Van Brieven Paketten Bestemd Naar Nederland

Staatsblad 1842 Nomor 48

Reis- En Verblijfkosten Voor De Inspecteurs Der Kultures

Staatsblad 1842 Nomor 47

Verdeeling Der Boeten En Confiscatien Ter Zake Van Overtreding Der Bepalingen Op De Amfioen-pacht, Door De Eerste Plaatselijke Autoriteiten