Staatsblad 1844 Nomor 40

Regeling Der Betalingen Wegens Voeding Van Civiele Passagiers Overgevoerd Wordende Met Oorlogsvaartuigen

Staatsblad 1844 Nomor 39

Vrijdom Van Uitgaande Regten Op Koffij, Vervoerd Van-en Naar Kleine Posten, Ressorterende Onder Eene Nederlandsch Indische Bezitting

Staatsblad 1844 Nomor 38

Bepaling Van Het Zegel Voor Verzoeken En Dispositien Om Ontheffing Of Vermindering Van Straf Niet Bij Crimineel Vonnis Opgelegd

Staatsblad 1844 Nomor 37

Uitsluiting Van Zoogenaamde Amboinesche Christenen Van Het Deelgenootschap Aan Het Civiel Weduwen-en Weezen-fonds

Staatsblad 1844 Nomor 36

Regtsvordering Tegen Ambtenaren Ter Zake Van Klagten Vam Particulieren

Staatsblad 1844 Nomor 35

Verpligting Voor Aspiranten Tot Plaatsing Bij De Landelijke Inkomsten En Cultures, Om Van Hunne Kennis In De Landmeetkunde Te Doen Blijken

Staatsblad 1844 Nomor 34

Reglement Op Het Bestuur Der Protestantsche Kerk In Nederlandsch Indie

Staatsblad 1844 Nomor 33

Vrijlating Aan De Comptabele Ambtenaren In Nederlandsch Indie Tot Het Stellen Van Borgtog Ten In Bewijzen Van Storting Bij De Oost-indische Maatschapij Van Administratie En Lijfrenten

Staatsblad 1844 Nomor 32

Vrijstelling Van De Contributien Ten Behoeve Van Het Civiel Weduwen-en Weezenfonds En Der Burgerlijke Pensioenen Over Commissie Penningen, Enz. Voor Het Inspecteren En Meten Van Particuliere Vaartuigen

Staatsblad 1844 Nomor 31

Crediet Aan Inlandsche Handelaren Voor De Betaling Van Inkomende Regten Op Gambier