Staatsblad 1848 Nomor 4

Tot Buiten-koers-stelling En Inwisseling Der Gedeelten Van Zeeuwsche Rijksdaalders, Ter Uitvoering Der Wet Van Den 18den December 1845 (staatsblad Nomor 90).

Staatsblad 1848 Nomor 3

Houdende Magtiging Op Gedeputeerde Staten Der Onderscheidene Provincien, Om Voorshands In De Daarbij Bedoelde Gevallen, Dispensatie Te Verleenen Der Slotbepaling Van Art. 8 Van Het Reglement Op De Dienst Der Openbare Middelen Van Vervoer Te Lande.

Staatsblad 1848 Nomor 2

Waarbij De Stad Groniugen Tevens Wordt Aangewezen Als Losplaats Van Zoul Bij Aanvoer Uit Zee.

Staatsblad 1848 Nomor 1

Omtrent De Administratie En De Uitgifte Van Het Staatsblad, Alsmede Omtrent Den Prijs Van Dat Blad En Van Het Register.