Staatsblad 1848 Nomor 84

Betreffende De Heffing Van Proviciale Belastingen In Zuidholland.

Staatsblad 1848 Nomor 83

Betreffende De Heffing Van Proviciale Belastingen In Noordbrabant.

Staatsblad 1848 Nomor 82

Houdende Opheffing Der Commissie Van Redactie Voor De Militaire Wetgeving.

Staatsblad 1848 Nomor 81

Houdende Bepalingen Nopens De Detachementen Cavalerie, Bestemd Voor De Tijdelijke Waarneming, Van De Dienst Als Marecbausee.

Staatsblad 1848 Nomor 80

Waarbij De Gemeente Waalwijk Alnog Als Losplaats Voor Steenkolen En Kolengruis, Bij Invoer Langs De Schelde En Het Kanaal Van Neuzen, Wordt Aangewezen.

Staatsblad 1848 Nomor 79

Houdende Plaatsing In Het Staatsblad Van Het Tractaat, Den 4den Mei 1818 Tusschen De Nederlanden En Groot-brittanje Gesloten, Ter Wering Van Den Slavenhandel, Alsmede Van De Daartoe Behoorende Additionele Artikelen.

Staatsblad 1848 Nomor 78

Tot Intrekking Der Muntbiljetten Van F 10 En Van F 5.

Staatsblad 1848 Nomor 77

Waarbij De Stad Brielle Alnog Wordt Aangewezen Als Losplaats Voor Steenkolen En Kolengruis, Bij Invoer Langs De Rivieren.

Staatsblad 1848 Nomor 76

Tot Overbrenging Van Fondsen Voor Het Herstel Van Het Nederlandsche Muntwezen, Van De Begrooting Van 1848 Op Die Van 1849.

Staatsblad 1848 Nomor 75

Tot Voorziening In Het Tekort Op De Middelen Tot Dekking Van De Staatsbehoeften Over 1848.