Staatsblad 1850 Nomor 43

Provisiepeninningen, Vroeger Door Den Sekwester Genoten, Te Genieten Door President En Leden Der Weeskamers

Staatsblad 1850 Nomor 42

Regeling Der Belangen Van De Nederlanshce Scheepvaart, Voor Zooveel Aangeaat De Bezittingen Van Het Rijk In Nederlansch Oost Indie.

Staatsblad 1850 Nomor 41

Regeling Van Het Port Voor Gedrugjte Stukken, Onder Kruisband Verzonden Wordende

Staatsblad 1850 Nomor 40

Bestrijding Van De Kosten Van Zegels En Leges, Verbonden Aan Verzoeken Door De Wees En Boedelkamers, Aan Den Regter Gergt Wordende, En Van De Daarop Te Verkrijgen Beschikkingen.

Staatsblad 1850 Nomor 39

Bepalingen Betreffende De Toekening Van Verblijfkkosten En Halve Infanterie Soldij, Aan Officeieren, Onder Officieren En Manschappen Van De Marine, Die Tot Het Veriggten Van Militaire Diensten, Aan Den Wal Worden Onscheept.

Staatsblad 1850 Nomor 38

Opdragt Van Het Dagleijksch Beheer Van Zaken Aan Den Waarnemenden VIce President Van Den Raad Van Nederlandsch Indie, C.s.w. Grave Van Hogendorp, Gedurende De Reis Van Den Minister Van Staat, Gouverneur Generaal Naar De Reisdentie Bantam.

Staatsblad 1850 Nomor 37

Personenen, Door Vendumeesters, Buiten De Drie Hoofdplaasten Van Java, Tot Het Houden Van Venduiten Gedeleggeerd Wordenden, Niet Meer Verpligt, Om Over De Doorhen, Als Zoodanig Genoten Wordenden Emolumenten Te Contribueren.

Staatsblad 1850 Nomor 36

Wijziging Van Art 17 Van Het Reglement Voor De Militair Geneeskundige Dienst In Nederlandsh Indie.

Staatsblad 1850 Nomor 35

Intrekking Van De Pacht Der Kusten En Wildernissen Van Het Westelijk Gedeelte Der Reisdentie Bantam En De Daaronder Behoorende Eilanden

Staatsblad 1850 Nomor 34

Verpachting Van’s Lands Middelen Op Java En Manudra, Over Heet Jaar 1851