Staatsblad 1851 Nomor 77

Bevoegheid Van Het Militair Departement, Het Marine Departement En Den Directeur Generaal Van Financien Om Te Beschikken Op Versoeken Pm Delegating Naar Nederland Te Passeren, Te Verhoogen, Te Verlagen Of In Te Trekken.

Staatsblad 1851 Nomor 76

Intrekking Van De Belasting Van Het Hoodgeld Der Chinesen Te Semarang.

Staatsblad 1851 Nomor 74

Oprigting Van Meer-dere Zout-verkoop Pakhuisen Op Java, En Bapalingen Te Aanzien Van Den Prijs En De Maat Van Het Zout, Bij Verkoop.

Staatsblad 1851 Nomor 73

Afschaffing Van De Belasting Op De Bzaars En Waronge Op Java.

Staatsblad 1851 Nomor 72

Nedere Regeling Van De Heffing Van Het Port Op De Brieven, Die Tusschen Nederland En Nederland-indie, Door Middel Van Den Indischen Landpost Verzonden Worden.

Staatsblad 1851 Nomor 71

Gecondemneerden Tot Dwangarbeid Buiyen Den Ketting, Zich Naar De Plaats Hunner Bestemming Te Doen Vergesellen Door Vrouwen En Kinderen.

Staatsblad 1851 Nomor 70

Bepalingan Nopens Het Volktrekken Van Huwelijken Van Inlandsche Ohristenen In De Moluksche-eilanden.

Staatsblad 1851 Nomor 69

Vestiging Van Een Nieuwen Landraad Ter Hoofdplants Van Het Onder-regent-schap Blitar ( Residentie Kedirie)

Staatsblad 1851 Nomor 68

Verklaring Dat In De Sorg En Maatregelen Door Den Directur-generaal Van Financien Te Nemen Tot Invor Dering Van Slands Pretentien, Sijn Begrapen Die Voor Stuting Van Verjaring.