Staatsblad 1852 Nomor 73

Verpachting Der Lands Middelen Voor Het Jaar 1853 Op Java En Madura.

Staatsblad 1852 Nomor 72

Reglement Voor De Kommissie Belast Met Het Beheer Der Begraafplaatsen Voor Lijken Van Europeanen En Daarmede Gelijkstaande Personen Te Soeraja, Zoomede Voor Den Opziener Der Begraafplaatsen, De Aansprekers, Dragers, Doodkistenmakers, En Lijkwagen-verhuurd

Staatsblad 1852 Nomor 71

Bepaling Voor Den Afstand Van Het Regt Tot Den Verkoop Van Opium In Het Klein, Op Java En Madura Over Het Jaar 1853.

Staatsblad 1852 Nomor 70

Bepaling Door Wien Zullen Worden Aangewezen De Strafplaatsen Voor Veroordeelden Tot Dwangarbeid In Of Buiten Den Ketting Op De Buiten-bezittingen.

Staatsblad 1852 Nomor 69

Elappekaart Met Afstandwijzer Voor De Westkust Van Sumatra

Staatsblad 1852 Nomor 67

Intrekking En Buitenworking Stelling Van Het Tweede Lid Van Artikel 17 Van Het Reglement Voor De Militaire Geneeskundige Dienst In Nederlandschh-indie.

Staatsblad 1852 Nomor 66

Vermeerdering Van Het Getal Loodsen In Straat Bali.

Staatsblad 1852 Nomor 65

Aan De Chefs Van Departementen En Aan De Hoofden Van Gewestelijk Bestuur Overgelaten De Vervulling Van Alle Betrekkingen, Waaraan Eene Bezoldiging Van F 120,- En Minder ‘smaands Verbonden Is.

Staatsblad 1852 Nomor 64

Afstandwijzer Tusschen De Negorijen Op De Eilanden Saparoea, Haroekoe En Noessa-laut.