Staatsblad 1853 Nomor 62a

Wijziging Van Artikel 30 Der Ordonnantie Op De Overschtijving Van Den Aigendom Van Vaste Geederen En Het Inschrijven Van Hypotheek Op De Zelve In Nederlandsch-indie (staatsblad 1834 Nomor 27).

Staatsblad 1853 Nomor 55a

Handhaving Van Het Verbod Op Den Invoer Van Vuurwapenen En Buskruid In De Residentie Palembang.

Staatsblad 1853 Nomor 14a

Bepalingen Betreffende De Uitgifte Van Woeste Gronden, In De Omnelanden Der Hoofdplaats padang (sumatra’s Wstkust) Gelegen.

Staatsblad 1853 Nomor 100

Reglement Omtrent Het Houden En Gebruiken Van Paarden En Rijtuigen Op Java En Madura.

Staatsblad 1853 Nomor 99

Strafbepalingen Op De Uitoefening Van De Geneeskundige Dienst Doot Niet Bevoegden, Noet Van Toepassing Op Inlanders.

Staatsblad 1853 Nomor 98

Geoensicneerde Ambtenaren Kontributie Over Inkomsten Door Hen Genoten Wordende Boven Hun Pensicen.

Staatsblad 1853 Nomor 97

Reizende Ambtenaren Of Officieren; Betrekken Van Partikuliere Herbergen.

Staatsblad 1853 Nomor 96

Intreking Van Art. 12 Van Het Reglement Op De Scheepspassen, Opgenomen In Het Staatsbald Van 1818 Nomor 59.

Staatsblad 1853 Nomor 95

Ingang Van Den Straftijd Van Ter Zake Van Misdrijf Door De Regtbanken In De Bezittingen Buiten Java En Madura Veroordeelen, Die Zich In Voorloopige Hechtenis Bevinden.

Staatsblad 1853 Nomor 94

Zegel, Te Bezigen Voor Akten Van Toelating Van Volkaren.