Staatsblad 1854 Nomor 101

Instruktie Voor De Ambtenaren, Met Het Burgerlijk Gezag Bekleed In De Afdeelingen Van De Adsistent-residentie Bemkoelen, Bepaaldelijk Met Betrekking Tot Het Toezigt Over De Cultures.

Staatsblad 1854 Nomor 100

Bestuur En Toezigt Over Den Waterstaat En De Burgerlijke Openbare Werken.

Staatsblad 1854 Nomor 99

Benoemingen Van Ouderlingen, Diakenen En Andere Kerkelijke Beambten Der Protestantsche Gemeenten Op Java.

Staatsblad 1854 Nomor 98

Bepalingen Betrekkelijk Het Maken Van Bevaarbare Kanalen En Waterleiddingen.

Staatsblad 1854 Nomor 96

Tarief Voor De Berekening Van Kontributie Aan Het Civiel Weduwen- En Weezenfonds Over Wisselvallige Inkomsten.

Staatsblad 1854 Nomor 95

Keur Tegen Het Beschadigen Van S Lands Waterwerken.

Staatsblad 1854 Nomor 94

Openstelling Der Entrep Ts Op Java Voor Den Opslag Van Opium.

Staatsblad 1854 Nomor 93

Reglement Voor Het Weduwen- En Weezenfonds Van Burgerlijke Ambtenaren In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1854 Nomor 92

Deklaratien Voor Dienstreizen Vn Christen-geestelijken.