Staatsblad 1866 Nomor 64a

Overeenkomst Tot Regeling Der Aanelegenheden Van Den Brievenpost Tusschennederland En Frankrijk, Op Den 1 November 1851 Gesloten, En Additionele Artikelen Van 8/30 December1865, Nopens De Regtstreeksche Uitwisseling Van Brievenmalen Tusschen Nederlandsc

Staatsblad 1866 Nomor 62a

Het Bij De Ordonnancie Van 2 Oktober 1865 (staatsblad Nomor 109) Voor Hetvierde Kwartaal 1865 Geraaresteerde Tarief Van Prijzen, Volgens Welke Zullen Worden Geheven De Inkomende Regtenop Wollen En Katoenen Goederen, Vervaardigd Bewesten De Kaap De Goede H

Staatsblad 1866 Nomor 54a

Verlenging Van Den Bij De Ordonnancie Van 27 September 1863 (staatsblad Nomor 119),gestelden En Bij De Ordonnancien Van 15 December 1863, 13 Apri 1 1864 En 3 Maart 1865 ( Staatsblad Nos. 177, 58en 22), Verlengden Termijn.

Staatsblad 1866 Nomor 36a

Wijziging Van Art. 46 Van Het Koninklijk Besluit Yan 24 November 1859, Nomor 69(indisch Staatsblad 1860, Nomor 26) En Der Artt. 5 En 6 Van Het Koninklijk Besluit Van Den 24sten November1859, Nomor 70 (indisch Staatsblad 1860, Nomor 27).

Staatsblad 1866 Nomor 32a

Voorloopige Regeling Der Pensioenen En Gagementen Van De Inlandsche Officierenen Militairen Beneden Dien Rang Van De Landmagt In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1866 Nomor 59a

Intrekking Van De Hoofdkommi Ss Ie Van Onderwijs En Overdragt Van De Verpligtingenen Bevoegdheden Van Dezelve Op Den Chef Van Bet Departement Van Onderwijs, Eeredienst En Nijverheid.

Staatsblad 1866 Nomor 13a

Intrekking Van De Pacht Der Houtbosschen Te Pontang En Anjer In De Residentie Bantam En Op Het Eiland Toenda.

Staatsblad 1866 Nomor 11a

Toekenning Van Eene Vaste Som Aan De Agenten Van De Wees-en Boedelkamerte Soerabaya In Elk Der Balische Landschappen Boeleleng En Djembrang, Als Eenige Belooning Voor Het Door Hen Te Voeren Beheer.

Staatsblad 1866 Nomor 03a

Zamenstelling Van Het Burgerlijk Bestuur In De Residentie Lampongsche Distrikten.

Staatsblad 1866 Nomor 163

Overgave Van Het Bestuur Van Nederlandsch-indie Door Den Beer Mr. A. Loudon Oudste Lid Van Den Raad Van Nederlandsch-indie Belastmet Het Dagelijksch Beleid Der Zaken, Aan Den Benoemden Gouverneur-generaal Van Nederlandsch-indie, Den Heer Mr. P. Myer.