Staatsblad 1877 Nomor 55a

Regelen In Acht Te Nemen Bij Aanvraag In Efpacht Van Tot Het Staatsdoein Behoorende Gronden In Menado.

Staatsblad 1877 Nomor 284

(koninklijk Besluit Dd. 17 Julij 1877, Nomor 5). Vervanging Door Andere Bepalingen Van Het Reglement Op De Judicature En Manier Van Procederen, In Zaken Betreffende De Prijschepen En De Verdeeling Van Prijsen Buitgelden (staatsblad 1829, Nomor54).

Staatsblad 1877 Nomor 283

Kostelooos Gebruik Van Postpaarden Aan De Regenten En Aan De Op Zich Zelf Staande Patihs Voor Hunne Dienstreizen.

Staatsblad 1877 Nomor 282

Belasting Op Het Bedrijf Te Haffen Van De Inlandsche Bevolking Ter Hoofdplaats Palembang.

Staatsblad 1877 Nomor 281

Vatstelling Van De Kontributie Aan Het Militair Weduwen En Weezenfonds Voor 1878.

Staatsblad 1877 Nomor 280

Wijziging Van De Formatie Van Het Persoonel Der Algemeene Sekretarie. Traktement Van En Sekretaris Van Den Raad Van Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1877 Nomor 279

Opening Van Kredieten Tot Aanvulling Van Eenige Onder-afdeelingen Van De VIiiste Afdeeling, Lide Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1876.

Staatsblad 1877 Nomor 278

Opening Van Kredieten Tot Aanvulling Van Eenige Onder-afdeelingen Van De IVde Afdeeling, IIde Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1876.

Staatsblad 1877 Nomor 277

Opening Van Kredieten Tot Aanvulling Van Eenige Onder Afdeelingen Van De VIde Afdeeling, IIde Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1876.

Staatsblad 1877 Nomor 276

Regeling Van Den Aanslag In De Belasting Der Verponding In Het Gouvernement Sumatra;s Westkust Voor 1878.