Staatsblad 1883 Nomor 98a

Wijziging Van Tarief Nomor 3 Behoorende Bij De Instructie Voor Het Voeren Der Administratie Bij Compagnien En Detachementen Van Het Leger.

Staatsblad 1883 Nomor 03a

(koninklijk Besluit Dd. 3 October 1883 Nomor 22). Aanvulling Van Het Reglement Op Het Toekennen Van Overtocht Van Nederland Naar Nederlandsch-indie En Omgekeerd.

Staatsblad 1883 Nomor 311

Regelingen Met Betrekking Tot De Personeele Belasting En Het Patentrecht Voor 1884.

Staatsblad 1883 Nomor 310

Opening Van Credieten Tot Aanvulling Van Eenige Onderafdeelingen Van IVe Afdeeling Van Hetiie Hoofdstuk Der Begrooting Van Uitgaven Voor 1882.

Staatsblad 1883 Nomor 308

Opening Van Credieten Tot Aanvulling Van Eenige Onderafdeelingen Der Ve Afdeeling Van Het IIe Hoofdstuk Der Begrooting Van Uitgaven Voor 1882.

Staatsblad 1883 Nomor 307

Bestuur Over De Onderdistricten Lotjeret En Katjangan (kediri).

Staatsblad 1883 Nomor 306

Opening Van Een Crediet Tot Aanvulling Van Onderafdeeling 117 Van De VIiie Afdeeling Van Het IIe Hoofdstuk Der Begrooting Van Uitgaven Voor 1882.

Staatsblad 1883 Nomor 305

Reorganisatie Van Het Personeel Van De Landsgevangenis Te Meester-cornelis.