Staatsblad 1885 Nomor 30a

Verhuur Der VIndplaatsen Van Schildpadeieren In De Afdeeling Soekaboemi (preanger-regentschappen)

Staatsblad 1885 Nomor 16a

A. Nadere Aanvulling Van Art. 3 ? 1 Van Besluit In Staatsblad 1883 N?22 B. Regelingen Met Betrekking Tot De Personeele Belasting En Het Patent Recht Voor 1886

Staatsblad 1885 Nomor 10a

Collecteloon Voor Het Debiet Der Zegels En Plakzegels Op De Drie Hoofdplaatsen Van Java

Staatsblad 1885 Nomor 237

Tarief Van Emolumenten En Andere Wisselvallige Inkomsten, Waarnaar De Contributien Aan Het Weduwen En Weezenfonds Van Burgerlijke Ambtenaren Zullen Worden Geheven Van 1 Januari 1886 Tot Ultimo December 1888

Staatsblad 1885 Nomor 236

Indientstelling Van Personeel Voor Het Toezicht Over En De Bewaking Van De Singomerto-waterleiding In Banjoemas

Staatsblad 1885 Nomor 235

Indienstelling Van Een Havenmeester Te Boeleleng (bali)

Staatsblad 1885 Nomor 234

Indienstelling Van Een Adjunct Boekhouder Bij De Weeskamer Te Batavia

Staatsblad 1885 Nomor 233

Uitbreiding Van Het Personeel Bij Het Stadsverband Te Semarang