Staatsblad 1893 Nomor 95a

Intrekking Der Betrekking Van Schout Voor De Politie Te Grisee.

Staatsblad 1893 Nomor 312

Intrekking Van Het In Indisch Staatsblad 1890 Nomor 181 Opgenomen Koninklijk Besluit Van 2 Juni 190 Nomor 36.

Staatsblad 1893 Nomor 311

Kleeding Van Den Oppasser Bij Den Auditeur-militair Te Magelang.

Staatsblad 1893 Nomor 310

Vermindering Der Fondsen Ten Behoeve Van Het Personeel Der Algemeene Rekenkamer.

Staatsblad 1893 Nomor 309

Reglement Voor Het Weduwen En Weezenfonds Der Officieren Van De Landmaclit In Nederlandsch Indie.

Staatsblad 1893 Nomor 307

Regelingen Met Betrekking Tot De Personeele Belastin En Het Patentrecht Voor 1894.

Staatsblad 1893 Nomor 306

Bepalingen Ter Toelating Van Onderofficieren Van Het Leger In Nederlandsch Indie Tot Den Hoofd Cursus Te Kampen.

Staatsblad 1893 Nomor 305

Nieuwe Bepalingen Op De Fabrieks En Handelmesmereken.