Staatsblad 1897 Nomor 305

Veerschriften Betreffende De Aanschaffing Enz, Der Tot Het Leger Behoorende Paarden.

Staatsblad 1897 Nomor 304

Aanvulling Van De Betreffende De Aanschaffing Enz, Der Tot Het Leger Behoorende Paarden.

Staatsblad 1897 Nomor 303

Wijziging Van Artikel 4 $ 5, Van Het Besluit In Staatsblad 1893 Nomor 128.

Staatsblad 1897 Nomor 302

Wijziging Van Artikel 8 Der Regelen Betreflende De Benoembaarheid In Bevordering Van Het Onderwijzend Personeel Aan De Openbare Inlandsche Scholen Der Iste En 2de Klasse (staatsblad 1893 Nomor 127).

Staatsblad 1897 Nomor 301

Onderhandsche Afstand Van De Pacht Van Het Recht Tot Den Verkoop Van Opium In Het Klein In De Residentie Tegal Voor Het Resteerend Gedeelte Van Het Jaar 1897.

Staatsblad 1897 Nomor 300

Bepaling Dat In Residentien Lampongsche Distriten, Zuider-en Oosterafdeeling Van Borneo En Timor En Onderhoorigheden De Verpondingswaarde Voor De Eerste Maal Voor Een Tijdvak Van VIer Jaren Wordt Vastgesteld.

Staatsblad 1897 Nomor 299

Reorganisatie Van Het Personeel Der Gevangenissen In De Residentie Madioen.

Staatsblad 1897 Nomor 298

Wijziging Van Artikel 3 Van Het Reglement In Staatsblad 1886 Nomor 235.

Staatsblad 1897 Nomor 297

Indienststelling Van Personeel Ten Behoeve Van De Postspaarkbank In Nederlandsch-indie.