Staatsblad 1901 Nomor 19a

Wijziging En Aanvulling Van Het Hoofdstuk Der Begrooting Van Uitgaven Van Nederlandsch-indie Voor Het Dienstjaar 1901.

Staatsblad 1901 Nomor 487

Oprichting Van Een Hulppostkantoor Te Merauke (assistent-residentie Zuid-neuw-guinea).

Staatsblad 1901 Nomor 486

Vermeerdering Van Het Aantal Aan Het Departement Van Financien Kosteloos Te Verstrekken Exemplaren Van Het Staatsblad Van Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1901 Nomor 485

Opdracht Van Politierechtspraak Aan Den Controleur Van Djoewana.

Staatsblad 1901 Nomor 484

Goedkeuring Op De Wijziging Van Het Reglement Der Vereeniging

Staatsblad 1901 Nomor 483

Intrekking Vand E Ordonnantie In Staatsblad 1890 Nomor 207. Uitbreiding En Andere Regeling Van De Bevoegdheid Van Den Directeur Van Binnenlandsch Og Ziekelijk Aangedane Lichaamsdeelen Van Aan Eene Bestemttelijke Ziekte Gestorven Dieren Ten Behoeve Van Het Geneeskundig Laboratorium Te Weltevreden En Nadere Inrichtingen.

Staatsblad 1901 Nomor 482

Regeling Betreffende Het Verleenen Van Binnenlandsche Verloven Aan De Onderluitenants Bij Het Wapen Der Infanterie.

Staatsblad 1901 Nomor 481

Wijziging Van De Reglementen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Bezittingen Buiten Java En Madoera.

Staatsblad 1901 Nomor 480

Wijziging Van De Reglementen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Bezittingen Buiten Java En Madoera, Met Uitzondering Van Die Voor Sumatra’s Westkust En Voor Benkoelen.

Staatsblad 1901 Nomor 479

Vatststelling Der Bij Bezoldiging Van Het Personeel En Der Overige Uitgaven, Aan De Weeskamer Te Batavia, Ook Als Zoodanig Belast Met De Functien Van Het College Te Semarang, Soerabaja, padang En Makasser Verbonden. Overbrenging Van Het Archief En Alle Verdere Papieren En Gelden Van De Agenten Voor Afdeelingen Besoeki, Ambarawa En Djoewana Naar De Agenten Voor De Afdeelingen Bondowoso, Salatiga En Pati.