Staatsblad 1903 Nomor 437

Onteigenning Van Eenige Particuliere Eigendommen, Benoodigd Voor Het Oprichten Van Een Nieuw Douane, Etablissement Te Palembang En Van Wenige Werken Ten Dienste Van De Bebakenning Eu Kustverlichting Aldaar.

Staatsblad 1903 Nomor 436

Administratieve Indeeling Van De Residentie Ternate En Onderhoorigheden. Reorganisatie Van Het Bestuurpersoneel In Dat Gewest.verhooging Van De Klerkengelden Voor Hect Bureau Van Denies Ident Van Meergenoemd Gewest

Staatsblad 1903 Nomor 435

Wijzigingen In De Reglementen Voor De Verstrekking Van Munitie Voor De Schietoefeningen Dier Korpsen

Staatsblad 1903 Nomor 434

Toekenning Van Recht Op Schadeloosstelling Voor Reiskosten Aan Leden Van De Landraden En De Daarmede Gelijksta Ande Inlandsche Rechtbanken Die Ala Commissariasen Uit Die Rechtbanken In Burgerlijke Gedingen Buiten Het Gebouw, Waar De Terechzittingen Worden Gehouden, Werkzaamheden Hebben Te Verrichten, Alsmede Aan De Griffiers, Die Hen Daarin Hebben Bij Te Staan.

Staatsblad 1903 Nomor 433

Wijziging Van Het Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Residentie Benkoelen (staatsblad 1880 Nomor32).

Staatsblad 1903 Nomor 432

Nadere Wijziging Van Het Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In Het Gouvemement Sumatra, A Westkust (staatsblad 1874 Nomor94b).

Staatsblad 1903 Nomor 431

Bezaldiging Van Het Personeel Bij De Griffe Van Het Hoog-gerechtschof Van Nederlandsch-indie. Fondsen Voor Bureau En Lokaalbehoeften En Andere Kleine Uitgaven Voor Voornoemde Griffe En Voor Het Hoog-militair-gerechtshof Van Nederlandsch Indie

Staatsblad 1903 Nomor 430

Wijziging En Aanvulling Van De Ordonnantien In Staatsblad 1895 Nomor185 En 186, Regelende De Rechtspleging Onder De Inheemsche Bevolking Der Afdeeling Lombok.

Staatsblad 1903 Nomor 429

Wijziging Van Artikel 1 Van Het Koninklijk Besluit In Indisch Staatsblad 1903 Nomor198, Betreffende Ver Betering Der Positie Van De Opzichters 2e En 3e Klasse Bij Den Lands Burgerlijke Openbare Werken.

Staatsblad 1903 Nomor 428

Wijzinging Van De Bepalingen Betreffende Verplicting Van Burgrlijke Landsdienaren Om Gebruik Te Maken Van E Spoor En Stoomtramwegen.