Staatsblad 1904 Nomor 509

Nadere Wijziging En Aanvulling Der Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Reglement Voer Den Postdienst In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1904 Nomor 508

Nadere Wijziging En Aanvulling Van Het Reglement Voor Den Postdienst In Nederlandsch-indie In Verband Met De Invoering Van Telegraphische Postwissels.

Staatsblad 1904 Nomor 507

Tijdstip Der Inwerkingtreding Van Het Koninklijk Besluit In Indisch Staatsblad 1904 Nomor506

Staatsblad 1904 Nomor 506

Koninklijk Besluit Van 21 Juli 1904, Houdende Aanvulling Van Dat Van 21 April 1892 Nomor25, Betreffende De Verzending Van Geld Door Middel Van Postwissels En De Invordering Van Gelden Op Quitanties Enz, In Het Buitenlandsch Postverkeer Van Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1904 Nomor 505

Nadere Vasttelling Der Regeling Van Den Overgang, In Geval Van Oorlog Met Een Buitenlandschen VIjand, Van De Organisatie Van Het Leger In Nederlandsch-indie Op Voet Van Vrede Tot Die Op Voet Van Oorlog.

Staatsblad 1904 Nomor 504

Vaststelling Van Het Gagement Der Inlandsche Stokers Der Zeemacht In Verband Met De Regeling Van Het Korps Inlandsche Schepelingen Der Zeemacht In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1904 Nomor 503

Koninklijk Besluit Dd. 5 October 1904, Houdende Nadere Wijziging Der Bepalingen Omtrent De Zeebrieven En Jaarpassen In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1904 Nomor 502

Bezoldiging Van Den Algemeenen Ontvanger Van’s Lands Kas Te padang.

Staatsblad 1904 Nomor 500

Aanvulling Van Artikel 32 Paragraaf C Der Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Reglement Voor Den Postdienst In Nederlandsch-indie.