Staatsblad 1819 Nomor 86

Publicatie Van Den 16den Desember 1819, Bepalende Dat Het Eiland Timor Eene Onmiddellijke Van Java Zan Zijn.

Staatsblad 1819 Nomor 85

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 16den Desember 1819, Nomor29, Bij Ampliatie Op De Algemeene Instructie Voor De Weeskamers In Nederlandsch Indie, Eenige Bepalingen Daarstellendem Wegens Het Overmaken Van Gelden Naar Nederland.

Staatsblad 1819 Nomor 84

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 16den Desember 1819, Nomor18, Houdende Verklaring, Welke Schepen En Vaartuigen Der Indische Vorsten En Volkeren Bedoeld Zijn Bij Art.28 Van Het Reglement Op De Heffing Der Inkomende En Uitgaande Regten.

Staatsblad 1819 Nomor 83

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 16den Desember 1819, Nomor13, Waarbij Gearresteerd Wordt Een Provisioneel Reglement Op De Judicature En Manier Van Procederen In Zaken, Betreffende De Pachten Van Den Lande.

Staatsblad 1819 Nomor 82

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 25sten November 1819, Nomor15, Waarbij Aan De Ambtenaren, Niet Tot Het Algemeene Bestiit Behoorende, Vrijheid Gegeven Wordt, Om Hunne Klerken, Schrijvers En Mindere Bedienden, Zelve In Dienst Te Stellen.

Staatsblad 1819 Nomor 81

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 25sten November 1819, Nomor7, Waarbij Gearresteerd Wordt Eene Instructie Voor Het Vendukantoor Te Batavia.

Staatsblad 1819 Nomor 80

Instructie Voor De Deurwaarders En Exploiteurs Bij Het Hooge Militaire Geregtshof Van Nederlandsch Indie.

Staatsblad 1819 Nomor 79

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 25sten October 1819, Nomor3, Houdende Bepalingen Omtrent De Benoeming Van Translateurs In Vreemde Talen, En Derzelver Salarissen.

Staatsblad 1819 Nomor 78

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 28sten October 1819, Nomor5, Nader Bepalende Het Zegel Waarop De Acten Van Aanstelling Zullen Worden Geschreven.

Staatsblad 1819 Nomor 77

Resolutie Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 19den October 1819, Nomor3, Bepalende Dat De Landsraad, Bij Afwezendheid Van Den Resident En Adsistent-resident, Door Den Secretaris Der Residentie Zal Kunnen Worden Gepresideerd.