Staatsblad 1821 Nomor 29a

Houdende Dat Het Aandeel In Boeten, Enz, Voortaan Niet Meer Zal Worden Genoten, Door Den Fiskaal Generaal, Maar Komen Ten Voordeele Van ‘slands Kas.

Staatsblad 1821 Nomor 27a

Houdende Bekendmaking Van Het Koninklijke Besluit, Van Den 4den November 1820, Betrekkelijk De Erkenning En Afdoening Der Schulden Van Het Voormalige Hollandsche Gouvernement In De Nederlandsche Oostindische Bezittingen.

Staatsblad 1821 Nomor 25a

Houdende Bepalingen Omtrent De Contributie Aan Het Civile Weduwen En Weezenfonfds, Voor Emolumenten Bij De Griffien Genoten; Alsmede Voor De Salarissen Van Deurwaarders, En Voor Het Aandeel Van Den Procurreur Generaal En De Fishaals In Boeten En Confiscatien.

Staatsblad 1821 Nomor 20a

Waarbij Wordt Gearresteerl Eene Instructie Voor De Plaatselijke Heelmeesters In De Verschillende Residentien En Buiten Kontoren.

Staatsblad 1821 Nomor 49

Houdende Ampliatie Van Het Reglement Op De Militaire School.

Staatsblad 1821 Nomor 48

Houdende Bekendmaking Van Een Besluit Des Koninges, In Dato 16den Januarij 1821, Waarbij Bepaald Wordt, Dat Een Aantal Gulden En Drieguldenstukken, Ten Dienste Dezer Bezittingen, In Nederland Zal Worden Aangemunt.

Staatsblad 1821 Nomor 47

Houdende Eene Alteratie Van Het Besluit Van 22 Mei 1818, No,5, Betrekkelijk Contribution Aan Het Tienjarige Fournissement Door De Officieren Der Landmagt In Indie.

Staatsblad 1821 Nomor 46

Waarbij Wordt Gearresteerd Een Reglement Op De Keuring Van, Voor De Active Dienst Ongeschikte Militairen.

Staatsblad 1821 Nomor 45

Waarbij Wordt Vastgesteld , Dat Het Bepalen Der Plaatsen, Verwaarts De Gecondemneerden Tot Bannissement Zullen Worden Vervoerd, Zonder Eenige Beperking Zal Zijn Overgelaten Aan Den Gouverneur Generaal.

Staatsblad 1821 Nomor 44

Houdende Bepaling Van De Onderlinge Afstanden Der Plaatsen, Onder Amboina Soeterrende, Waar Zich Militaire Posten Bevinaen, En Voorts Eene Ampliatie Van Het Reglement Op De Marsch; Reis En Verblijfkosten Voor De Officieren Der Landmagt In Nederlandsch Indie, Voor Zoo Veel Amboina En Onderhoorigheden Betreft.