Staatsblad 1825 Nomor 48

Bepalende De Hovens In Nederlandsch Indie, Waar Het Aan Alle Schepen En Vaartuigen, Van Alle Natien, Geoorloofd Zal Zijn Binnen Te Loopen, In En Uit Te Klaren, Te Lossen En Te Laden.

Staatsblad 1825 Nomor 47

Waarbij Wordt Bepaald Dat De Dienstjaaren Van Zoodanige Ambtenaren, Waarvan De Aanstelling Aan Dechefs Van Departementen, Mitsgaders Aan De Respective Gouverneurs En Residenten Is Overgelaten, Zullen Worden Gerekend Eenen Aanvang Te Hebben Genovomen, Met Den Tijd Dat Zij Hun Volle Zest….. Jaar Zullen Hebben Bereikt.

Staatsblad 1825 Nomor 46

Waarbij Wordt Bepaald Dat De Speverijen Van Benkoelen, In De Overige Nederlandsche Bezittingen Op De West-kust Van Sumatra En Te Batavia, Vrij Van Inkomende Regten Zullen Kunnen Worden Ingevoerd.

Staatsblad 1825 Nomor 45

Waarbij Wordt Bepaald, Dat Voortaan De Aanvoer En Verkoop Van Zout In De Nederlandsche Bezittingen Op De West-kust Van Sumatra, Voor Elk En Een Iegelijk Zal Vrigesteld.

Staatsblad 1825 Nomor 44

Waarbij Worden Gearresteerd Eenige Bepalingen Op Het Stuk Van Slaven En Slavenstand In Nederlandsch Indie.

Staatsblad 1825 Nomor 43

Houdende Bepaling Dat Voortaan Door Alle Verantwoording Schuldige Ambtenaren En Personen, Slechts Een Exemplaar Hunner Drie Maandelijksche Verantwoordingen Aan De Algemeene Rekenkamer Zal Behoeen Te Worden Ingediend, Enz.

Staatsblad 1825 Nomor 42

Houdende Meer Bepaalde Voorschriften Ten Aanzien Van Het Vervolgen In Appel Der Vennissen Van De Landraden Bij De Gewone Raden Van Justitie.

Staatsblad 1825 Nomor 41

Omtrent De Verpachting Van ‘lands Middelen En Domeinen Op Java En Madura Voor Het Jaar 1826

Staatsblad 1825 Nomor 40

Houdende Bepaling Dat Met 1 Januari 1826 De Heffing Der Globals En Percents Gewijze Belasting Op Het Bedragen Der Civiele Prosessen, Welke Voor De Landraden Op Java En Madura Worden Gevoerd, Ter Goedmaking Der Proces-kosten, Wederom In Werking Zal Worden Gebragt.

Staatsblad 1825 Nomor 39

Waarbij Wordt Gearresteerd Een Nieuw Reglement Op De Zamenstelling En De Regtsmagt Van De Raden Van Justitie, De Regtspleging Voor Dezelve En Het Bestuur Der Polivie In De Moluksche Eilanden.