Staatsblad 1826 Nomor 77

Gelade De Inwisseling Van Alle Gouvernements Promessen, Gedarende De Maand Januari 1827

Staatsblad 1826 Nomor 76

Houde Bepaling Dat Art. 10 Van Het Reglement Voor De Belasting Op De Paar En Wagens Niet Toepasselijk Zal Zijn Op De Resitie Samarang

Staatsblad 1826 Nomor 75

Houde Bepalingen Omtrent De Verantwoordingen Van De Ontvangers Der Inkomende En Uitgaan De Regten

Staatsblad 1826 Nomor 74

Houde Bepalingen Omtrent De Afkondiging Der Pachtvoorwaar Voor Het Jaar 1827

Staatsblad 1826 Nomor 73

Waarbij Wordt Gearresteerd Een Reglement Op De Heffing Van Het Consumptie Regt Op Javaschen Tabak

Staatsblad 1826 Nomor 72

Houde Bepalingen Omtrent De Verstrekking Van Boeken Uit Het Boekenfonds

Staatsblad 1826 Nomor 71

Houde Bepaling Der Vracthloonen Voor De Praauwen Van Het Buiten-praauwen- Of Tjoenias- Veer Te Batavia

Staatsblad 1826 Nomor 70

Houde Vaststelling Van Verkoopprijs, Van Het Zout, Voor Uitvoer Naar De Westkust Van Sumatra

Staatsblad 1826 Nomor 69

Waarbij Wordt Vastgesteld Het Personeel Der Ambtenaren Ter Westkust Van Sumatra

Staatsblad 1826 Nomor 68

Waarbij Wor Gearresteerd De Voorwaar, Waar-op Het Regt Van Verkoop Van Amfioen In Het Klein, Wordt Afgestaan Over De Jaren 1827, 1828 En 1829