Staatsblad 1828 Nomor 7

Distinctieve Teekenen En Kleeding Voor De Lands Bedienden.

Staatsblad 1828 Nomor 5

Inkomend Regt Op Den Javaschen Tabak Op Java En Madura.

Staatsblad 1828 Nomor 4

Kostuum Voor De Socretarissen Der Residentien.