Staatsblad 1828 Nomor 86

Herziening V An De Quohieren Der Verponding Voor Batavia En Ommelanden.

Staatsblad 1828 Nomor 85

Bepaling Dat De Hoofd Baljuw Van Batavia En De Tweede Algemeene Secretaris Zullen Zijn Lid En Secretaris Van De Hoofdkommissie Van Onderwijs.

Staatsblad 1828 Nomor 84

Bepaling Dat De Hoofd Baljuw Van Batavia, Tevens Zijn Zal President Van De Sub Kommisssie Van Landbouw.

Staatsblad 1828 Nomor 81

De Residentie Bantam Te Verdeelen In Drie Regentschappen.

Staatsblad 1828 Nomor 78

Ntrekking Der Gouvernements Obligatien Van 3 November 1827