Staatsblad 1832 Nomor 67

Nota Van Bijvoegingen Voor Het Reglement Voor De Militaire Administratie.

Staatsblad 1832 Nomor 66

Houdende Bepalingen Op Het Bezit Van Vegelnesten In De Vorstenlanden.

Staatsblad 1832 Nomor 65

Bepaling Wegens De Bezorging Van Brieven En Paketten Aan Het Postkantoor Te Batavia.

Staatsblad 1832 Nomor 64

Houdende Bepaling Wegens De Recherche Der Inkomende En Uitgaande Regten.

Staatsblad 1832 Nomor 63

Bepelende Dat De Residenten, Die In Het Geval Komen Tot De Uitoefening Der Functien Van Notaris, Gehouden Zullen Zijn Tot Het Deponeren Van Hunne Handteekening En Van Een Afdruksel Van Hun Eachet Ter Plaatse Bij Art. 18 Der Instructie Voor De Notarissen, Vermeld.

Staatsblad 1832 Nomor 62

Houdende Bepaling Dat Bij Elke Nieuwe Aanstelling Van Een Onbeambte, Van De Eerste Maand Tractement, Instede Van 5 Pct Ten Behoeve Van Het Fonds, Zal Worden Ingehouden 8 Pct.

Staatsblad 1832 Nomor 61

Bepaling Wegens De Indiening Van Rekening Courant Door De Fiscaals Bij De Raden Van Justitie.

Staatsblad 1832 Nomor 60

Bepaling Wegens Het Fonds Der Verhoogde Pensioenen Voor De Officieren Der Landmagt In Indie.

Staatsblad 1832 Nomor 59

Bepaling Dat De Contributie Penniagen Ten Behoeve Van Het Civiele Weduwen En Weezen Fonds, Verschuldigd Door Advovaten Procureurs, Notarissen En Translateurs En Alle De Genen, Die In Het Genot Zijn Van Procento’s Op Perceptien Enz., Benevens Van Aandeelen In Boeten En Confiscatien, Zullen Moeten Worden Voldaan Elke Drie Maanden.

Staatsblad 1832 Nomor 58

Bepelende Dat Schepen Of Vaartuigen, Die Uit Nood De Reede Van Eenige Haven In Nederlandsch Indie Aandoen, Niet Zullen Zijn Onderworpen Aan De Betaling Der Ankeragie Gelden.