Staatsblad 1833 Nomor 75

Verpachting Van ‘slands Middelen Voor Den Jare 1834.