Staatsblad 1835 Nomor 60

Gratificatien Te Verleenen Uit De Militaire Weduwen-en Weezenkas Aan Minderjarige Ouderlooze Kinderen

Staatsblad 1835 Nomor 59

Indiening Aan De Algemeene Rekenkamer, Der Verantwoordingen Van Bij Daghuur Uitgevoerde Werken Van Het Bouw-departement

Staatsblad 1835 Nomor 58

Uitspraak In Civile Actien, Voortspruitende Uit Geschillen Tusschen Javanen Onderling

Staatsblad 1835 Nomor 57

Commission Tot Ondersteuning Van Behoeftige Christenen In De Bataviasche, Samarangsche Of Soerabaijasche Afdeeling

Staatsblad 1835 Nomor 56

Aftappingen Van Water Uit De Slokkan, Tusschen Batavia En Buitenzorg

Staatsblad 1835 Nomor 54

Certificaten, Ten Bewijze Van Het Aanwezig Zijn, Op De Koloniale Kustvaartuigen, Van Het Bepaald Getal Stuurmansleerlingen

Staatsblad 1835 Nomor 52

Restitutie Der Te Palembang, Bij Den Uitvoer Van Gambier, Geheven Wordende Regten