Staatsblad 1843 Nomor 33

Explicatie Der Ordonnantie Op De Heffing Van Het Regt Van Het Klein Zegel

Staatsblad 1843 Nomor 32

Vrijdom Van Inkomende Regten Op Java En Madura Van Beenzwart

Staatsblad 1843 Nomor 31

Alteratie Der Bepalingen Op De Berekening Van Inkomende Regten Op Bier

Staatsblad 1843 Nomor 30

Heffing Van Ankeraadje-gelden In De Havens Van Banda, Ternate, Menado En Kema.

Staatsblad 1843 Nomor 29

Verpachting Van’s Lands Middelen Op Java En Madura Voor Het Jaar 1844

Staatsblad 1843 Nomor 28

Benoeming Van Mede-sequesters Dij De Weeskamer Te Batavia, Als Belast Met Het Sequestraat

Staatsblad 1843 Nomor 27

Berekening Der Contributien Van Het Civiel Weduwen-, Weezen-en Burgerlijk Pensioen Fonds Over Genoten Inkomsten Gedurende Een Jaar

Staatsblad 1843 Nomor 26

Maandstaat Van Verleende Autorisatien Door Den Officier, Belast Met Het Beheer Over’s Gouvernements Schoeners En Kruisbooten

Staatsblad 1843 Nomor 24

Jurisdictie Over Het Zeewezen In Nederlandsch Indie