Staatsblad 1852 Nomor 04a

Aan Den Direkteur Der Kultures Overgelaten, De Benoeming Der Onder Zijn Departement Behoorande Opzieners En Het Aanwijzen Der Standplaatsen Van De Ambtenaren Van Der Overige Kaders.

Staatsblad 1852 Nomor 82

Zweedsche Schepen Gelijkgesteld Met Nederlandsche Schepen, Met Betrekking Tot De Regten Aan Deze Toegekend.

Staatsblad 1852 Nomor 81

Verklaring, Dat De Overlegging Van Een Bewijs Van Afgelegd Examen Gevorderd Tot Uitoefening Van Het Ambt Van Notaris, Eene Aanbeveling Zal Zijn Voor Die Ambtenaren, Die Voor Eene Betrekking Sekretaris Eener Residentie In Aanmerking Wenschen Te Komen.

Staatsblad 1852 Nomor 80

Bepaling Ten Aanzien Van Het Vragen Van Inlichting Aan De Algemeene Rekenkamer, Nopens Het Begrip Van ‘sgouvernements Beschikkingen, Door Den Hoofd-intendant Der Militaire Administratie.

Staatsblad 1852 Nomor 79

Bepaling Dat De Belasting Op Alle Legaten En Kolleterale Sukcessien, Bedoeld Bij De Ordonnancie Van 3 Lentemaand 1810, Voortaan In Nederlandsch-indie Moet Worden Voldaan, Ten Behoeve Van Den Lande, Door Alle Met Inlanders Gelijkgestelde Personen.

Staatsblad 1852 Nomor 78

Reglement Op Het Afnemen Der Examina Voor Officieren Van Gezondheid En Apothekers In Nederlandsch-indie, En Het Daarmede In Verband Staande Stelsel Van Bevordering, En Programma Van Examen.

Staatsblad 1852 Nomor 77

Aan Den Direkteur Der Middelen En Domeinen Overgelaten, De Benoeming Van Alle Ambtenaren, Tot Zijn Departement Behoorende, Die Eene Bezoldiging Trekken Van Minder dan F 150 ‘smaands; En Het Aanwijzen Der Standplaatsen Van Die Ambtenaren.

Staatsblad 1852 Nomor 76

Additionele Overeenkomst Tot Het Scheepvaart Verdrag. Overeenkomst Ter Regeling Der Scheepvaart Aangelegenheden Tusschen Nederland En De Bereenigde Staten Der Ionische Eilanden.

Staatsblad 1852 Nomor 75

Traktaat Van Handel En Scheevaart Tusschen Nederland En Pruissen, Ook Namens De Staten Van Het Tolverbond Gesloten.

Staatsblad 1852 Nomor 74

Verklaring Wat Onder Fidei-kommissaire Banden Of Fidei-kommissaire Dispositien Bedoeld Wordt In Het Plakkaat Van 27 September 1757.