Staatsblad 1855 Nomor 28a

Bepalingenvoor De Havens Van Amboina, Banda, Ternate En Kajeli

Staatsblad 1855 Nomor 83

Vaststelling Der Minimumprijzen Voor De Taxatie Van Wollen En Katoenen Goederen, Vervaardigd Bewesten De Kaap De Goede Hoop, Bij Invoer In Nederlandsch-indie, Gedurende Het Eerste Kwartaal 1856

Staatsblad 1855 Nomor 82

Eerbewijzingen Voor Door Den Koning Benoemde Generral-officieren Van Het Leger En Vlag Officieren Van Zijner Majesteits Zeemagt, In Dienst Reizende

Staatsblad 1855 Nomor 81

De Sekretarissen Bij De Landraden Inde Afdeelingen Van Het Gouvernement Van Celebes En Onderhoorigheden En Bij Den Grooten Landraad Te Makasser, Zijn Belast Met De Ten-uitvoerlegging Der Civiele Vonnissen Door De Regtbanken Gewezen

Staatsblad 1855 Nomor 79

Bepalinge, Houdende Toepasselijk Verklaring Van De Europesche Wetgeving Op De Met De Inlandsche Gelijkgestelde Bevolking (vreemde Oosterlingen)

Staatsblad 1855 Nomor 77

Aanwijzing Van Bepaalde Plaatsen, Binnen Denomtrek Van De Stad En Voorsteden Van Batavia, Voor Het Begraven Van Lijken Van Inlanders En Met Dezen Gelijkgestelde Personen

Staatsblad 1855 Nomor 76

Reglement Voor De Pacht Der Belasting Op De Peper, Binnen Het Pachtgebied Der Residentie Riouw

Staatsblad 1855 Nomor 75

Opheffing Der Verpligte Teelt En Levering Van Koffij (bekend Onder Den Naam Van Koffij-servituut), Rustende Op Eenige Landen In De Afdeeling Buitenzorg