Staatsblad 1875 Nomor 99b

Toepasselijk Verklaring Van De Ordonnancie In Staatsblad 1861 Nomor 45 Voor De Hoofdplaats Palembang.

Staatsblad 1875 Nomor 99a

Toepasselijk Verklaring Van Art. 1 Van Het Koninklijk Besluit In Staatsblad 1870 Nomor 118 Op Gouvernements Landen Op De Buitenbezittingen.

Staatsblad 1875 Nomor 96a

Uitvoering Van Eenige Voor Schriften Van Het Reglement In Staatsblad 1874 Nomor 94b.

Staatsblad 1875 Nomor 88a

Bezoldiging Van Het Personeel En Overige Uitgaven Aan De Weeskamers.

Staatsblad 1875 Nomor 76a

Nieuwe Bepalingen Tot Regeling Van De Klassen En De Bezoldigingen Der Onderwijzers En Van De Bezoldiging Der Kweekelingen Aan De Openbare Lagere Scholen Voor Europeanen En Met Dezen Gelijkgestelden.

Staatsblad 1875 Nomor 38a

Wijziging Van N Van Het Programma Van Het Examen Voor Onderofficieren Tot Het Verkrijgen Van Den Rang Van 2e Luitenant Kwartiermeester.

Staatsblad 1875 Nomor 34a

Toekenning Van Kultuur Procenten Aan De Onderdistriktshoofden.

Staatsblad 1875 Nomor 13g

(wet Van Den 4den December 1874). Kwijtschelding Aan D Brouwer Van Eene Vordedring.

Staatsblad 1875 Nomor 13f

(wet Van Den 4dendecember 1874).. Kwijtschelding Aan C. Boers, Zoutverkoopprakhuismeester Te Samarang Van Eene Vordering.

Staatsblad 1875 Nomor 13e

(wet Van Den 4den Deember 1874). Kwijstschelding Aan F.c.a. Jeekel, Assistant-resident Van Djokdjokarta Van Eene Vordering.