Staatsblad 1875 Nomor 13d

(wet Van De 4den December 1874). Kwijtschelding Aa J.h. Munter, Secretarisvan De Weeskamer Te Batavia Van Eene Vordering.

Staatsblad 1875 Nomor 13c

(wet Vam Dem 4den December 1874). Kwijtschelding Aan R.a. Van Slooten, Secretaris Der Residentie Jepara Van Eene Vordering.

Staatsblad 1875 Nomor 13b

(wet Van Den 4den December 1874). Kwijtschelding Aan G.h. Boelhouwer, Sectretaris Der Resedentie Madura Van Eene Vordering.

Staatsblad 1875 Nomor 329

Oprigting Ter Hoofplaats Makassar Van Eene Kweekschool Voor Inlandsche Onderijzers.

Staatsblad 1875 Nomor 328

Uitstel Der Uitvoering Van Art. 2 Van Het Besluit In Staatsblad 1873 Nomor 51, Betreffende De Wijziging In Het Bestuur Van De Afdeelingen Mandeling En Ankola En Siboga (sumatra’s Westkust).

Staatsblad 1875 Nomor 327

Fondsen Voor De Uitbreiding Van ‘slands Plantentuin En Voor Het Aanleggen Van Een Kultuurtuin Te Buitenzorg.

Staatsblad 1875 Nomor 326

Indienststelling Bij Het Departement Der Marine Van Een Inspekteur Van Stoomvaartdienst.

Staatsblad 1875 Nomor 325

Reorganisatie Van Het Bestuur Over De Eilanden Bonerate, Kalao En Tanadjampea (celebes En Onderhoorigheden).

Staatsblad 1875 Nomor 324

Wijziging Van 7 Van Tarief Nomor46a In Staatsblad 1872 Nomor80

Staatsblad 1875 Nomor 323

Opening Van Credieten Tot Aanvulling Der Onderafdeelingen 109, 113, 114, 115, En 116, VIiie Afdeeling, IIe Hofdstuk Der Begrooting Voor 1874.