Staatsblad 1875 Nomor 2

Intrekking Van 7 Van Het Bijvogsel Tot De Instructie Voor Het Voeren Der Administratie Over Gelden Enz. (staatsblad 1873 Nomor132), En Wijziing Van Tarief Nomor36 Behoorende Bij Genoemde Instructie.

Staatsblad 1875 Nomor 1

Definitieve Regelen Der Posistie Van Het Onderwijzend Personeel Aan E Openbare Indlandsche Scholen.