Staatsblad 1904 Nomor 6

Toepasselijk Verklaring Van Het Algemeen Secundair Spoorweg-reglement Op De Lijngedeelten Kemajoran-antjol En Tanahabang- Struiswijk- Krawanglijn Der Staats Spoorwegen Op Java.

Staatsblad 1904 Nomor 5

Intrekking Van Het Voorsehrift Nopens Het Oostum Der Ingeniurs Bij Het Marine Etablissement Te Soerabaja, Vervat In Artikel 3 Der Bepalingen Betreffende Gemelde Ingeniours (staatsblad 1890 Nomor97)

Staatsblad 1904 Nomor 4

Wijsiging Van De Instruotie Voor Den Magasijenmeester En Het Beher Van Het Buskruitmagaxijn Voor Partioulieren Te Makasser.

Staatsblad 1904 Nomor 3

Wijsiging Van De Ordonnantien In Staatsblad 1902 Nos 235 En 236 In Verband Met De Opheffing Van Het Detachemen Artelerie Te Makasser

Staatsblad 1904 Nomor 2

Verandering Van Den Naam Der Afdeeling Kayratoe In Dien Van West- Ceram Tijdelijke Opdlacht Van Hot Civiel Gesag Over Die Afdeeling Aan Den Conmandant Van Hot Garnisoen Te Piroe En Tijdelijke Intrekking Der Battrek Van Posthouder Dier Afdeeling.

Staatsblad 1904 Nomor 1

Oprichiting Van Gouvernements Pandhuizen Te Koetardjo On Te Poerwodadi (djenar)