Staatsblad 1906 Nomor 555

Opening Van Een Krediet Tot Aanvulling Van Onderafdeeling 80 Der VIe Afdeeling Van Het IIe Hoofdstuk Der Begrooting Van Uitgaven Voor 1905.

Staatsblad 1906 Nomor 554

Vervallenverklaring Van Het Bij Verschillende Bepalingen Aan De Hoofden Van De Openbare Lagere Inlandsche Scholen, De Depoksche School, De Ambonsche Burgerschool, En De Menadosche School Toegend Recht Op 1/10 Aandeel In De Geinde Schoolgeden.

Staatsblad 1906 Nomor 553

Aanvulling Van Artikel 32, Sub D, Der Algemeene Bepalingen Tot Uitvoering Van Het Reglement Op Den Postdienst In Nederlandsch-indie (staatsblad 1891 Nomor 254). Bevoegdheid Van De Commissie Van Advies In Zake De Suikerindustrie Op Java Tot Het Verzenden Van Regeerinstelegrammen.

Staatsblad 1906 Nomor 552

Aanwijzing Van In Stand Te Houdem Wildhoutboschen In De Districten Oendaan Kajen, Wirosaro En Grobongan.

Staatsblad 1906 Nomor 551

Aanvulling Van De 2de Alinea Van Artikel 9 Van Het Reglement Voor De Pacht Van Het Recht Tot Het Houden Van Pandhuizen (staatsblad 1903 Nomor 402).

Staatsblad 1906 Nomor 550

Intrekking Der Betrekkingen Van Adjunct Djaksa In De Regentschappen Demak En Jepara. Indienstelling Van Een Adjunct Djaksa Bij Den Landraad Te Bangil.

Staatsblad 1906 Nomor 549

Intrekking Van $ 2 Van Artikel 1 Van Het Besluit In Staatsblad 1864 Nomor 156, Bepalende Dat De Predikanten Te Batavia, Semarang En Soerabaja Eene Bezoldiging Van F 500’s Maands En De Overige Predikanten Eene Bezoldiging Van F 400’s Maands Genieten.

Staatsblad 1906 Nomor 548

Bezoldiging Van De Mantri’sslokan Voor Het Dagelijksch Beheer En Toezicht Over De Ooster En Wester-slokkans En De Tjiballokleiding En Van Den Mantri-bendoengan Voor Het Dagelijk Beheer En Toezicht Over Het Vebruik Van Water Uit De Rivier Angke.

Staatsblad 1906 Nomor 547

Aanvulling Van Het Reglement Tot Handhaving Van Orde En Veiligheid Op De Reede Van Makasser (staatsblad 1906 Nomor 117).

Staatsblad 1906 Nomor 546

Nadere Wijziging Der Ordonnantie In Staatsblad 1882 Nomor 28, Houdende Bepalingen Omtrent De Rijksraden In De Residentie Menado.