Staatsblad 1908 Nomor 707

Kostelooze Verstrekking Van Het Staatsblad Van Nederlandsch-indie Aan Den Eestaanwezenden Waterstaatsambtenaar In Het Gewest Pasoeroean.

Staatsblad 1908 Nomor 705

Verkrijgbaarstelling Van De Bi J De Topographische Inrichting Van Het Departement Van Oorlog Uitgegevenkaarten.

Staatsblad 1908 Nomor 704

Tot Wijziging En Aanvulling Van. Dat In Staatsblad 1907 Nomor 46, Houdende Regeling Van Den Overtocht Voor Rekening Van Den Lande Van Nederland Naar Nederlandsch-indie En Omgekeerd Van Gezinnen Van In Indie Aan Den Wal Gedetacheerde Officieren Der Zeemacht

Staatsblad 1908 Nomor 703

Tijdstip Van Inwerkingtreding Van Het Koninklijk Besluit In Staatsblad 1908 Nomor 637, Houdende Nadere Wijziging Van Het Koninklijkbesluit In Staatsblad 1874 Nomor 28, Bevattende Voorschridten Betreffende Het Aan Disciplinair Gestrafte Militairen Toegekend Recht Van Reclame.

Staatsblad 1908 Nomor 702

Vergunning Aan Den Controleur Der Onderafdeeling Beloe Om In Plaats Van De Aan Controleurs Toekemende Vaste Toelage Voor Reis- En Verblijfkosten, Voor Zijne Dienstreizen Te Declareeren Op Den Voet Der Bestaande Bepalingen. Daggeld Aan Den Resident Van Timor En Onderhoorigheden Voor Reis- En Verblijfkosten Gedurende Dienstreizen Te Land Binnen Zijn Gewest.

Staatsblad 1908 Nomor 701

Regeling Nopens De Betaling, Het Verhaal En Den Voorrang Van Opcenten, Welke Door Locale Raden Worden Geheven Op De Hoofdsom Van Landsbelastingen.

Staatsblad 1908 Nomor 700

(nederlandsch Staatsblad Nomor 323), Tot Wijziging En Aanvulling Van Het Reglement Voor .het Weduwen- En Weezenfonds Der Officieren Van De Landmacht In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1908 Nomor 699

Kostelooze Verstrekking Van Het Staatsblad Van Nederladsch-indie Aan De Inspecteurs Bij Het Boschwezen.